Skip to main content

Yüzer GES’in Teknolojisi

Teknolojisi

PPM Ltd. Şti. dünyanın geleceğinin yenilebilir enerji ile korunacağına inanmaktadır. Bu inançla yönünü güneş enerjisine yöneltti ve yüzer güneş enerjisi santrallerinin ülkemizin için gelecek vaat ettiğini gördü ve yüzer ges konusunda faaliyet gösteren ve yenilikçi bir teknolojiye sahip Oceansun firması ile teknoloji işbirliği yaptı.

Ocean Sun’ın patentli teknolojisi özelleştirilmiş ince membran üzerinde PV modülleri yüzdürmek esasına dayanmaktadır. Teknoloji detayları için burayı ziyaret ediniz. Bu tasarımın avantajları aşağıdakiler gibidir;

  • En düşük toplam seviyelendirilmiş enerji maliyetini sağlayan yüzer PV sistemi için en düşük malzeme kullanımı,
  • Basit, güvenli ve hızlı kurulum,
  • Doğrudan su soğutmasından dolayı artan verimlilik (%20 daha verimli),
  • Yüksek rüzgar, dalgalar ve güçlü akımlarda kanıtlanmış sağlamlık,
  • Malzeme lojistik maliyetlerinde önemli azalma,
  • Su buharlaşmasının azalması.

Bir Ocean Sun sistemi, daha büyük enerji santralleri inşa etmek için yan yana demirlenmiş bir veya daha fazla yüzdürücüden oluşur. Ankraj sistemi, yerel su derinliği, dalga, akıntı ve rüzgar koşullarını dikkate alacak şekilde tasarlanmıştır. Yüzdürme sistemi açık deniz balıkçılığında kullanılan ağ kafeslerin yüzdürme sistemine ile aynı olup, ince memrab üzerinde PV modüller yüzdürülmekte ve elektrik enerjisi üretilmektedir.

Oceansun sistemi; PV modülleri (custom PV modules), çift borulama (double keder), güçlendirilmiş membran (reinforced membrane), invertörler (inverters), AC birleştirici (AC-combiner) ve yüzdürme halkası (buoyancy ring) bileşenlerinden oluşur. Aşağıdaki Şekilde sistemin kesitsel yapısı görülmektedir.

Yaygın olarak kullanılmaya başlanan bu tasarımda, yüksek dalgalara maruz kalmayan bir koy ya da göl ya da rezervuar içerisinde tüm su yüzeyini kaplamadan sadece küçük bir alanda kurulan bu sistem için özel membranlar kullanılır.

Paris Anlaşması’nın uzun dönemli hedefi, endüstriyelleşme öncesi döneme kıyasen küresel sıcaklık artışının 2°C’nin olabildiğince altında (mümkünse 1.5 derece seviyesinde) tutulmasıdır. Bu hedef fosil yakıt (petrol, kömür) kullanımının tedricen azaltılarak, yenilenebilir enerjiye yönelinmesini gerektirmektedir.

Ülkemiz, coğrafi konumu nedeniyle önemli bir güneş enerjisi potansiyeline sahiptir. Bakanlığımızca hazırlanan, Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlasına (GEPA) göre, ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2.741 saat olup ortalama yıllık toplam ışınım değeri 1.527,46 kWh/m2 olarak hesaplanmıştır.

Haziran 2022 sonu itibariyle Türkiye’nin güneş enerjisine dayalı elektrik kurulu gücü 8,479 MW. Bu sayı 2021 yılında 7.816 MW iken 2020 yılında 6.667 MW ve 2019 yılında 5.995 MW idi. Güneş enerjisinin toplam kurulu güç içerisindeki oranı, Haziran 2022 sonu itibariyle %8,35. Bir önceki yıl %7,83 olan bu oran 2020 yılında %6,95 ve 2019 yılında %6,57 idi. Buna rağmen ülkemizde güneş enerjisi kullanımı tam kapasitesine ulaşabilmiş değildir.

Projeler

Filter

Projeler

Banja, Arnavutluk

Ocean Sun ve Statkraft, Statkraft'ın Banja, Arnavutluk'taki 72 MW’lık hidroelektrik santrali üzerinde 2 MWp'lik bir…
Projeler

Magat, Filipinler

Ocean Sun, Yüzer GES’i açık deniz RES projeleri ile entegre etmek Ekim 2022'de bir Ar-Ge…
Projeler

Skaftå, Norveç

Ocean Sun'ın 3 yılı aşkın süredir faaliyette olan ilk prototipi. Lerøy Seafood balık çiftliği işletmesi…
Projeler

Haiyang, Çin (Açık Deniz)

Ocean Sun, Yüzer GES’i açık deniz RES projeleri ile entegre etmek Ekim 2022'de bir Ar-Ge…